Viewing Issues 51 - 100 / 218

    PID US$ CategorySeverityStatusUpdated Summary
   0000181     minor
resolved (toar)
2018-01-13sortowanie po obwodach/chorągwiach na poziomie okręgu w składkach
   0000180     minor
resolved (toar)
2018-01-13sortowanie po obwodach/chorągwiach na poziomie okręgu
   0000179     minor
resolved (toar)
2018-01-13sortowanie po aktywnych/nieaktywnych jednostkach nie działa
   0000178     minor
resolved (toar)
2018-01-13Możliwość edytowania danych kontaktowych podrzędnych jednostek
   0000177     minor
resolved (toar)
2018-01-08problem z akywowaniem nieaktywnej jednostki
   0000175     minor
resolved (toar)
2018-01-08Funkcja sprawdzająca czy osoba jest instruktorem
   0000174     minor
resolved (toar)
2018-01-08Powiązanie karty osobowej z kontem użytkownika
   0000173     minor
resolved (toar)
2018-01-08Podpięcie ja.harcnet.net
   0000172    
[Jestem Aktualny]  system
minor
resolved (toar)
2018-01-08Podgląd przebiegu i deklaracji służby
   0000171    
[Jestem Aktualny]  system
minor
resolved (toar)
2018-01-08Podgląd opinii (otrzymane, wystawione, do wystawienia)
   0000170    
[Jestem Aktualny]  system
minor
resolved (toar)
2018-01-08Wystawianie opinii
   0000169    
[Jestem Aktualny]  system
minor
resolved (toar)
2018-01-08Karta spisowa
   0000168    
[Jestem Aktualny]  system
minor
resolved (toar)
2018-01-08Podgląd i edycja danych
   0000167    
[Jestem Aktualny]  system
minor
resolved (toar)
2018-01-08Logowanie do serwisu
   0000166    
[NextWall]  install
minor
resolved (toar)
2018-01-04install tables separately
   0000165    
[NextWall]  install
minor
resolved (toar)
2018-01-04Multilanguage install package
   0000163    
[NextWall]  install
minor
resolved (toar)
2018-01-04checking server requriments
   0000162    
[NextWall]  ui
minor
new
2017-12-30Twitter Bootstrap 4
   0000161    
[NextWall]  core
minor
new
2017-12-30Translator to replace Language
   0000112     minor
resolved (toar)
2017-12-28Ewidencja zdobytych sprawności
   0000160     minor
resolved (toar)
2017-12-28bug przy generowaniu pdf
   0000147    
[Mentions ]  Update
minor
resolved (toar)
2017-12-27initinize mentions on comment after update status feed
   0000148    
[Mentions ]  Feature
minor
resolved (toar)
2017-12-27integration with articles plugin
   0000124    
[Mentions ]  Feature
minor
resolved (toar)
2017-12-27notification when mention user on group newsfeed
   0000159    
[Mentions ]  Update
minor
resolved (toar)
2017-12-27integrate with oxwall link observer
   0000158     minor
resolved (toar)
2017-12-26[bug] wyświetlanie wszystkich nieprzeczytanych powiadomień
   0000141     minor
resolved (toar)
2017-12-26Całkowity refaktoring kodu
   0000133     minor
resolved (toar)
2017-12-26AdminLTE
   0000111     minor
new
2017-12-24Generowanie karty harcerza do pdf
   0000157    
[Delete Account]  Feature
minor
resolved (toar)
2017-12-18option to disable information screen after delete account
   0000156     minor
resolved (toar)
2017-12-18logout from all pages
   0000154    
[CKEditor]  Feature
minor
resolved (toar)
2017-12-10add media embed plugin
   0000153    
[CKEditor]  Feature
minor
resolved (toar)
2017-12-10add pagebreak plugin
   0000151    
[CKEditor]  Feature
minor
resolved (toar)
2017-12-10frontend toolbar customization
   0000152    
[CKEditor]  Feature
minor
resolved (toar)
2017-12-10backend toolbar customization
   0000149    
[CKEditor]  Update
minor
resolved (toar)
2017-12-10update CKEditor library to 4.7.3
   0000150    
[CKEditor]  Update
minor
resolved (toar)
2017-12-10refactoring plugin code
   0000146     minor
resolved (toar)
2017-12-09zapamiętywanie zwiniętego sidebara
   0000145     minor
resolved (toar)
2017-12-09stan aktywności modułów w menu
   0000140     minor
resolved (toar)
2017-12-09Całkowity refaktoring kodu
   0000032    
[Block Country]  Feature
minor
resolved (toar)
2017-12-03check ipv6
   0000142    
[Block Country]  Bug
minor
resolved (toar)
2017-12-03Add ZZ index to country list
   0000139     minor
resolved (toar)
2017-12-02Całkowity refaktoring kodu
   0000138    
[Blur Avatars]  Feature
minor
resolved (toar)
2017-12-02Assing blur avatars to user roles
   0000020    
[Blur Avatars]  Feature
minor
resolved (toar)
2017-12-02Integration with user header plugin
   0000137    
[Blur Avatars]  Feature
minor
resolved (toar)
2017-12-02Caching blured images
   0000135     minor
resolved (toar)
2017-11-19Generowanie błędów
   0000134     minor
resolved (toar)
2017-11-19Funkcje do ajaxowych wywołań
   0000136     minor
resolved (toar)
2017-11-19Całkowity refaktoring kodu
   0000132    
[Disqus]  Feature
minor
resolved (toar)
2017-11-15select username or realname