View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000202Mobilna Obsługa Jednostkipeoplespublic2018-02-19 12:03
ReportertoarAssigned Totoar 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityhave not tried
Status resolvedResolutionfixed 
Product Version1.1.0 
Target Version1.1.1Fixed in Version1.1.1 
Summary0000202: wyświetlanie listy członków tylko z danej jednostki, a nie całego systemu przy dodawaniu sprawności
Descriptionwyświetlanie listy członków tylko z danej jednostki, a nie całego systemu
Tagsbug

Activities

There are no notes attached to this issue.

Issue History

Date Modified Username Field Change
2018-02-19 12:03 toar New Issue
2018-02-19 12:03 toar Tag Attached: bug
2018-02-19 12:03 toar Assigned To => toar
2018-02-19 12:03 toar Status new => resolved
2018-02-19 12:03 toar Resolution open => fixed
2018-02-19 12:03 toar Fixed in Version => 1.1.1