View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000184Mobilna Obsługa Jednostkiuserspublic2018-01-18 12:32
ReportertoarAssigned Totoar 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityhave not tried
Status resolvedResolutionfixed 
Product Version1.1.0 
Target Version1.1.1Fixed in Version1.1.1 
Summary0000184: brak wyświetlania użytkowników z przydzielonym dostępem do zastępu u użytkownika na poziomie drużyny [bug]
Descriptionbrak wyświetlania użytkowników z przydzielonym dostępem do zastępu u użytkownika na poziomie drużyny [bug]
Tagsbug

Activities

There are no notes attached to this issue.

Issue History

Date Modified Username Field Change
2018-01-18 12:30 toar New Issue
2018-01-18 12:30 toar Tag Attached: bug
2018-01-18 12:32 toar Assigned To => toar
2018-01-18 12:32 toar Status new => resolved
2018-01-18 12:32 toar Resolution open => fixed
2018-01-18 12:32 toar Fixed in Version => 1.1.1