Scheduled For Release 2018-01-31
0000207: [units] generowanie zgody na przynależność do druku
0000111: [peoples] Generowanie karty harcerza do pdf
0000212: [users] brak możliwości usuwania użytkownika [bug] (toar)
0000211: [units] błąd przy usuwaniu zbiórek (toar)
0000210: [core] sprawdzanie czy id użytkownika jest równe id użytkownika w sesji [bug] (toar)
0000208: [core] możliwość eksportu danych z tabel do innych formatów (pdf, excel, csv, druk) (toar)
0000109: [peoples] Zgody na przynależność (toar)
0000206: [peoples] zmiana mechanizmu wybierania rozkazu z bazy przy dodawaniu funkcji (toar)
0000205: [peoples] zmiana mechanizmu wybierania rozkazu z bazy przy dodawaniu stopni (toar)
0000203: [peoples] zmiana mechanizmu wybierania rozkazu z bazy przy dodawaniu sprawności (toar)
0000204: [core] brak możliwości wyszukiwania w pojedynczym polu select w modal boksie [bug] (toar)
0000202: [peoples] wyświetlanie listy członków tylko z danej jednostki, a nie całego systemu przy dodawaniu sprawności (toar)
0000201: [units] stworzenie karty jednostki (toar)
0000200: [core] aktualizacja biblioteki dompdf do wersji 0.82 -> poprawne generowanie pdfów (toar)
0000199: [peoples] eksportowanie danych członków do XML (toar)
0000198: [peoples] dodanie komunikatu o braku dostępu do jednostce w przypadku zmiany wartości zmiennej (toar)
0000197: [finance] nie można zaktualizować składek wpisując 0 [błąd] (toar)
0000191: [finance] zakładka "składki" w karcie osobowej (toar)
0000196: [users] wyszukiwanie użytkowników generuje błąd (toar)
0000110: [finance] Składki członków (toar)
0000190: [finance] błędne wartości przy używaniu kropki zamiast przecinka w liczbach (toar)
0000187: [units] błąd przy usuwaniu rozkazów (toar)
0000186: [units] bug przy generowaniu pdf rozkazu (toar)
0000185: [peoples] przy usuwaniu stopnia nic się nie dzieje [bug] (toar)
0000184: [users] brak wyświetlania użytkowników z przydzielonym dostępem do zastępu u użytkownika na poziomie drużyny [bug] (toar)
0000183: [users] brak możliwości przydziału zastępu do użytkownika na poziomie drużyny [bug] (toar)
0000182: [finance] wyświetlanie zaległości składkowych nieaktywnych jednostek (toar)
0000181: [finance] sortowanie po obwodach/chorągwiach na poziomie okręgu w składkach (toar)
0000180: [units] sortowanie po obwodach/chorągwiach na poziomie okręgu (toar)
0000179: [units] sortowanie po aktywnych/nieaktywnych jednostkach nie działa (toar)
0000178: [units] Możliwość edytowania danych kontaktowych podrzędnych jednostek (toar)
0000177: [units] problem z akywowaniem nieaktywnej jednostki (toar)
0000175: [peoples] Funkcja sprawdzająca czy osoba jest instruktorem (toar)
0000174: [users] Powiązanie karty osobowej z kontem użytkownika (toar)
0000173: [core] Podpięcie ja.harcnet.net (toar)
0000112: [units] Ewidencja zdobytych sprawności (toar)
0000160: [core] bug przy generowaniu pdf (toar)
0000158: [units] [bug] wyświetlanie wszystkich nieprzeczytanych powiadomień (toar)
0000176: [peoples] Podgląd przebiegu, deklaracji służby i wystawionych opinii (toar)
37 of 39 issue(s) resolved. Progress (94%). View Issues
Scheduled For Release 2017-12-30
0000162: [ui] Twitter Bootstrap 4
0000161: [core] Translator to replace Language
0000166: [install] install tables separately (toar)
0000165: [install] Multilanguage install package (toar)
0000163: [install] checking server requriments (toar)
0000164: [install] Twitter Bootstrap 4 (toar)
4 of 6 issue(s) resolved. Progress (66%). View Issues
Scheduled For Release 2018-04-25
0000220: [Update] blur photos on newsfeed (toar)
1 of 1 issue(s) resolved. Progress (100%). View Issues
Scheduled For Release 2017-12-10
0000209: [Bug] Error after install plugin (toar)
1 of 1 issue(s) resolved. Progress (100%). View Issues
Scheduled For Release 2017-09-26
0000155: [Feature] add Tumblr icon (toar)
1 of 1 issue(s) resolved. Progress (100%). View Issues
Scheduled For Release 2017-10-07
0000039: [Feature] Screens video cam on mainsite (toar)
0000038: [Feature] List watching users (toar)
0000037: [Feature] Count watching users (toar)
0000036: [Feature] Main page with all cams (toar)
0000035: [Feature] Site to watch cam individual user (toar)
0000034: [Feature] Stream video and audio (toar)
5 of 6 issue(s) resolved. Progress (83%). View Issues