MantisBT - All Projects
Viewing Issues( 1 - 218 )
  PID US$ CategorySeverityStatusUpdated Summary
  0000155    
[Social Sharing]  Feature
minor
resolved (toar)
2018-09-16add Tumblr icon
  0000225    
[TinyMCE Pro]  Update
minor
resolved (toar)
2018-05-21disbale editor on mailbox chat
  0000224    
[TinyMCE Pro]  Bug
minor
resolved (toar)
2018-05-21fix send button on groups wall
  0000223    
[TinyMCE Pro]  Bug
minor
resolved (toar)
2018-05-21fix image picker function when emoji plugin is enabled
  0000222    
[TinyMCE Pro]  Bug
minor
resolved (toar)
2018-05-17fix missing newsfeed send button
  0000221    
[TinyMCE Pro]  Update
minor
resolved (toar)
2018-05-17update TinyMCE library from 4.6.6 to 4.7.13
  0000002 21
[TinyMCE Pro]  Bug
major
assigned (toar)
2018-05-17Quote button
  0000001 US$ 5    
[TinyMCE Pro]  Feature
minor
assigned (toar)
2018-05-17Spellchecker Addon
  0000220    
[Blur Photos]  Update
minor
resolved (toar)
2018-04-28blur photos on newsfeed
  0000219    
[Blur Photos]  Bug
minor
resolved (toar)
2018-04-25fix cache service
  0000218    
[Blur Photos]  Update
minor
resolved (toar)
2018-04-25update js blur library
  0000217    
[Blur Avatars]  Bug
minor
resolved (toar)
2018-04-25fix cache service
  0000216    
[Blur Avatars]  Update
minor
resolved (toar)
2018-04-25update js blur library
  0000215    
[Blur Avatars]  Bug
minor
resolved (toar)
2018-04-25javascript error, when using uheader plugin
  0000214    
[Mentions ]  Feature
minor
resolved (toar)
2018-04-05Integration with photo plugin - only comments
  0000213    
[Mentions ]  Feature
minor
resolved (toar)
2018-04-05integration with CKEditor Plugin
  0000212     minor
resolved (toar)
2018-03-15brak możliwości usuwania użytkownika [bug]
  0000211     minor
resolved (toar)
2018-03-09błąd przy usuwaniu zbiórek
  0000210     minor
resolved (toar)
2018-03-09sprawdzanie czy id użytkownika jest równe id użytkownika w sesji [bug]
  0000209    
[CKEditor]  Bug
minor
resolved (toar)
2018-03-05Error after install plugin
  0000208     minor
resolved (toar)
2018-02-22możliwość eksportu danych z tabel do innych formatów (pdf, excel, csv, druk)
  0000207     minor
new
2018-02-19generowanie zgody na przynależność do druku
  0000109     minor
resolved (toar)
2018-02-19Zgody na przynależność
  0000206     minor
resolved (toar)
2018-02-19zmiana mechanizmu wybierania rozkazu z bazy przy dodawaniu funkcji
  0000205     minor
resolved (toar)
2018-02-19zmiana mechanizmu wybierania rozkazu z bazy przy dodawaniu stopni
  0000203     minor
resolved (toar)
2018-02-19zmiana mechanizmu wybierania rozkazu z bazy przy dodawaniu sprawności
  0000204     minor
resolved (toar)
2018-02-19brak możliwości wyszukiwania w pojedynczym polu select w modal boksie [bug]
  0000202     minor
resolved (toar)
2018-02-19wyświetlanie listy członków tylko z danej jednostki, a nie całego systemu przy dodawaniu sprawności
  0000201     minor
resolved (toar)
2018-02-17stworzenie karty jednostki
  0000200     minor
resolved (toar)
2018-02-17aktualizacja biblioteki dompdf do wersji 0.82 -> poprawne generowanie pdfów
  0000199     minor
resolved (toar)
2018-02-16eksportowanie danych członków do XML
  0000198     minor
resolved (toar)
2018-02-16dodanie komunikatu o braku dostępu do jednostce w przypadku zmiany wartości zmiennej
  0000197     minor
resolved (toar)
2018-02-06nie można zaktualizować składek wpisując 0 [błąd]
  0000191     minor
resolved (toar)
2018-02-06zakładka "składki" w karcie osobowej
  0000196     minor
resolved (toar)
2018-01-30wyszukiwanie użytkowników generuje błąd
  0000195     minor
new
2018-01-30dopisywanie jednostki w trakcie dodawania nowego użytkownika jak mail jest już w bazie danych
  0000194    
[Blur Avatars]  Bug
minor
resolved (toar)
2018-01-29cache overwrite last blurred avatar to all avatars
  0000143    
[Blur Avatars]  Bug
minor
resolved (toar)
2018-01-29when guest will be unchecked on setting page, avatars still be blurred
  0000193    
[Blur Avatars]  Bug
minor
resolved (toar)
2018-01-29bug in checking user roles
  0000192    
[Blur Avatars]  Bug
minor
resolved (toar)
2018-01-29bug in checking if user have avatars or not
  0000110     minor
resolved (toar)
2018-01-25Składki członków
  0000190     minor
resolved (toar)
2018-01-25błędne wartości przy używaniu kropki zamiast przecinka w liczbach
  0000189    
[Block Country]  Feature
minor
resolved (toar)
2018-01-25add option to blacklist ip address
  0000188    
[Block Country]  Bug
minor
resolved (toar)
2018-01-25bug when whitelist is empty
  0000187     minor
resolved (toar)
2018-01-24błąd przy usuwaniu rozkazów
  0000186     minor
resolved (toar)
2018-01-22bug przy generowaniu pdf rozkazu
  0000185     minor
resolved (toar)
2018-01-18przy usuwaniu stopnia nic się nie dzieje [bug]
  0000184     minor
resolved (toar)
2018-01-18brak wyświetlania użytkowników z przydzielonym dostępem do zastępu u użytkownika na poziomie drużyny [bug]
  0000183     minor
resolved (toar)
2018-01-18brak możliwości przydziału zastępu do użytkownika na poziomie drużyny [bug]
  0000182     minor
resolved (toar)
2018-01-13wyświetlanie zaległości składkowych nieaktywnych jednostek
  0000181     minor
resolved (toar)
2018-01-13sortowanie po obwodach/chorągwiach na poziomie okręgu w składkach
  0000180     minor
resolved (toar)
2018-01-13sortowanie po obwodach/chorągwiach na poziomie okręgu
  0000179     minor
resolved (toar)
2018-01-13sortowanie po aktywnych/nieaktywnych jednostkach nie działa
  0000178     minor
resolved (toar)
2018-01-13Możliwość edytowania danych kontaktowych podrzędnych jednostek
  0000177     minor
resolved (toar)
2018-01-08problem z akywowaniem nieaktywnej jednostki
  0000175     minor
resolved (toar)
2018-01-08Funkcja sprawdzająca czy osoba jest instruktorem
  0000174     minor
resolved (toar)
2018-01-08Powiązanie karty osobowej z kontem użytkownika
  0000173     minor
resolved (toar)
2018-01-08Podpięcie ja.harcnet.net
  0000172    
[Jestem Aktualny]  system
minor
resolved (toar)
2018-01-08Podgląd przebiegu i deklaracji służby
  0000171    
[Jestem Aktualny]  system
minor
resolved (toar)
2018-01-08Podgląd opinii (otrzymane, wystawione, do wystawienia)
  0000170    
[Jestem Aktualny]  system
minor
resolved (toar)
2018-01-08Wystawianie opinii
  0000169    
[Jestem Aktualny]  system
minor
resolved (toar)
2018-01-08Karta spisowa
  0000168    
[Jestem Aktualny]  system
minor
resolved (toar)
2018-01-08Podgląd i edycja danych
  0000167    
[Jestem Aktualny]  system
minor
resolved (toar)
2018-01-08Logowanie do serwisu
  0000166    
[NextWall]  install
minor
resolved (toar)
2018-01-04install tables separately
  0000165    
[NextWall]  install
minor
resolved (toar)
2018-01-04Multilanguage install package
  0000163    
[NextWall]  install
minor
resolved (toar)
2018-01-04checking server requriments
  0000162    
[NextWall]  ui
minor
new
2017-12-30Twitter Bootstrap 4
  0000161    
[NextWall]  core
minor
new
2017-12-30Translator to replace Language
  0000112     minor
resolved (toar)
2017-12-28Ewidencja zdobytych sprawności
  0000160     minor
resolved (toar)
2017-12-28bug przy generowaniu pdf
  0000147    
[Mentions ]  Update
minor
resolved (toar)
2017-12-27initinize mentions on comment after update status feed
  0000148    
[Mentions ]  Feature
minor
resolved (toar)
2017-12-27integration with articles plugin
  0000124    
[Mentions ]  Feature
minor
resolved (toar)
2017-12-27notification when mention user on group newsfeed
  0000159    
[Mentions ]  Update
minor
resolved (toar)
2017-12-27integrate with oxwall link observer
  0000158     minor
resolved (toar)
2017-12-26[bug] wyświetlanie wszystkich nieprzeczytanych powiadomień
  0000141     minor
resolved (toar)
2017-12-26Całkowity refaktoring kodu
  0000133     minor
resolved (toar)
2017-12-26AdminLTE
  0000111     minor
new
2017-12-24Generowanie karty harcerza do pdf
  0000157    
[Delete Account]  Feature
minor
resolved (toar)
2017-12-18option to disable information screen after delete account
  0000156     minor
resolved (toar)
2017-12-18logout from all pages
  0000154    
[CKEditor]  Feature
minor
resolved (toar)
2017-12-10add media embed plugin
  0000153    
[CKEditor]  Feature
minor
resolved (toar)
2017-12-10add pagebreak plugin
  0000151    
[CKEditor]  Feature
minor
resolved (toar)
2017-12-10frontend toolbar customization
  0000152    
[CKEditor]  Feature
minor
resolved (toar)
2017-12-10backend toolbar customization
  0000149    
[CKEditor]  Update
minor
resolved (toar)
2017-12-10update CKEditor library to 4.7.3
  0000150    
[CKEditor]  Update
minor
resolved (toar)
2017-12-10refactoring plugin code
  0000146     minor
resolved (toar)
2017-12-09zapamiętywanie zwiniętego sidebara
  0000145     minor
resolved (toar)
2017-12-09stan aktywności modułów w menu
  0000140     minor
resolved (toar)
2017-12-09Całkowity refaktoring kodu
  0000032    
[Block Country]  Feature
minor
resolved (toar)
2017-12-03check ipv6
  0000142    
[Block Country]  Bug
minor
resolved (toar)
2017-12-03Add ZZ index to country list
  0000139     minor
resolved (toar)
2017-12-02Całkowity refaktoring kodu
  0000138    
[Blur Avatars]  Feature
minor
resolved (toar)
2017-12-02Assing blur avatars to user roles
  0000020    
[Blur Avatars]  Feature
minor
resolved (toar)
2017-12-02Integration with user header plugin
  0000137    
[Blur Avatars]  Feature
minor
resolved (toar)
2017-12-02Caching blured images
  0000135     minor
resolved (toar)
2017-11-19Generowanie błędów
  0000134     minor
resolved (toar)
2017-11-19Funkcje do ajaxowych wywołań
  0000136     minor
resolved (toar)
2017-11-19Całkowity refaktoring kodu
  0000132    
[Disqus]  Feature
minor
resolved (toar)
2017-11-15select username or realname
  0000131    
[Disqus]  Update
minor
resolved (toar)
2017-11-15refactoring plugin code
  0000116     minor
resolved (toar)
2017-11-14Zastępy domyślnie ukryte dla struktury powyżej drużyny
  0000129     minor
resolved (toar)
2017-11-14podległe jednostki - widok drużyny - hufce - chorągwie
  0000125     minor
resolved (toar)
2017-11-14Błędne informacje o zaległościach składkowych przy wysyłaniu powiadomień
  0000130     minor
resolved (toar)
2017-11-14składki naliczone, wpłacone i należne
  0000128     minor
resolved (toar)
2017-11-14składki - widok drużyny - hufce - chorągwie
  0000127     minor
resolved (toar)
2017-11-12składki - widok prezentujący lata
  0000126     minor
resolved (toar)
2017-11-12wypełnianie wszystkich pól naliczonych składek i płatności
  0000004    
[Mentions ]  Feature
minor
resolved (toar)
2017-11-07Integration with events
  0000099    
[Mentions ]  Update
minor
resolved (toar)
2017-11-07select border color
  0000098    
[Mentions ]  Update
minor
resolved (toar)
2017-11-07select textarea background color
  0000122    
[Mentions ]  Feature
minor
resolved (toar)
2017-11-07select font color
  0000123    
[Mentions ]  Update
minor
resolved (toar)
2017-11-07add plugin key as smarty variable to templates
  0000120    
[Footer Stats]  Feature
minor
resolved (toar)
2017-11-07display options
  0000121    
[Footer Stats]  Feature
minor
resolved (toar)
2017-11-07Add link to Admin Menu
  0000119    
[Footer Stats]  Update
minor
resolved (toar)
2017-11-07add plugin key as smarty variable to templates
  0000118     minor
resolved (toar)
2017-10-26Dane kontaktowe - błąd przy zapisie
  0000117     minor
resolved (toar)
2017-10-26Stan cywilny błąd przy braku
  0000115     minor
resolved (toar)
2017-10-24Uruchomienie SSL
  0000114     minor
resolved (toar)
2017-10-24Zmiana timeoutu dla csrf
  0000113     minor
resolved (toar)
2017-10-24Email z spacją po nim powoduje błąd
  0000089     minor
resolved (toar)
2017-10-24Sprawności
  0000108 1   minor
resolved (toar)
2017-10-24Książeczka sprawności
  0000088     minor
resolved (toar)
2017-10-22Stopnie
  0000087 2   minor
resolved (toar)
2017-10-21Sprawowane funkcje
  0000107     minor
resolved (toar)
2017-10-21stworzenie słownika z funkcjami
  0000106     minor
resolved (toar)
2017-10-21Błąd w wyświetlaniu listy członków
  0000104     minor
resolved (toar)
2017-10-21bug when generate pdf
  0000105     minor
resolved (toar)
2017-10-21błąd w pokrywaniu się przydziałów do tej samej jednostki
  0000103    
[Block Country]  Bug
minor
resolved (toar)
2017-10-21Error when don't find ip in database
  0000102    
[Footer Stats]  Bug
minor
resolved (toar)
2017-10-19Display above footer
  0000101    
[Mentions ]  Bug
minor
resolved (toar)
2017-10-19Notification options
  0000100    
[Mentions ]  Bug
minor
resolved (toar)
2017-10-19Missing label mention_section_label
  0000097    
[Mentions ]  Feature
minor
resolved (toar)
2017-10-18notify user about mentions on forum
  0000008    
[Mentions ]  Feature
major
resolved (toar)
2017-10-18Integration with forum
  0000096    
[Mentions ]  Feature
minor
resolved (toar)
2017-10-18integration with newsfeedtrends
  0000095    
[Footer Menu]  Feature
minor
resolved (toar)
2017-10-17Multilanguage menus
  0000093    
[Footer Menu]  Feature
minor
resolved (toar)
2017-10-17Links
  0000092    
[Footer Menu]  Feature
minor
resolved (toar)
2017-10-17Sections
  0000091     minor
resolved (toar)
2017-10-15Dodatkowe informacje
  0000090     minor
resolved (toar)
2017-10-15Nie sprawdza pokrywania się przydziałów przy dodawaniu nowego
  0000085     minor
resolved (toar)
2017-10-15Powiązanie obecności na zbiórkach z kartą osoby
  0000086     minor
resolved (toar)
2017-10-15aktywowanie odpowiedniej zakładki poprzez url hash
  0000083     minor
resolved (toar)
2017-10-15Generowanie zbiórki do pdf
  0000079     minor
resolved (toar)
2017-10-15Zbiórki
  0000084     minor
resolved (toar)
2017-10-15Błąd w czasie zmiany hasła
  0000082     minor
resolved (toar)
2017-10-15Obecność na zbiórkach
  0000081     minor
resolved (toar)
2017-10-15Raporty ze zbiórek
  0000080     minor
resolved (toar)
2017-10-15Plany zbiórek
  0000078     minor
resolved (toar)
2017-10-15Generowanie pdf rozkazów
  0000077     minor
resolved (toar)
2017-10-15Rozkazy
  0000075     minor
resolved (toar)
2017-10-15Ewidencja książeczek harcerskich
  0000074     minor
resolved (toar)
2017-10-15Ewidencja krzyży harcerskich
  0000073     minor
resolved (toar)
2017-10-15Dublowanie osób
  0000072     minor
resolved (toar)
2017-10-15Przydział członka do jednostki
  0000071     minor
resolved (toar)
2017-10-15Członkowie organizacji
  0000070     minor
resolved (toar)
2017-10-15Przekierowania email dla powiadomień [messages]
  0000069     minor
resolved (toar)
2017-10-15Powiadomienia email
  0000068     minor
resolved (toar)
2017-10-15Załączniki [messages]
  0000067     minor
resolved (toar)
2017-10-15Logowanie przez Facebooka
  0000066     minor
resolved (toar)
2017-10-15Błąd w generowaniu jednostek podrzędnych
  0000065     minor
resolved (toar)
2017-10-15Dublowanie powiadomień
  0000064     minor
resolved (toar)
2017-10-15Eksport danych kontaktowych
  0000063     minor
resolved (toar)
2017-10-15Wiadomości
  0000062     minor
resolved (toar)
2017-10-15Powiadamianie o zaleglych składkach
  0000061     minor
resolved (toar)
2017-10-15Powiadomienia
  0000059     minor
resolved (toar)
2017-10-15Podgląd składek
  0000058     minor
resolved (toar)
2017-10-15Naliczanie składek
  0000057     minor
resolved (toar)
2017-10-15Dane kontaktowe
  0000056     minor
resolved (toar)
2017-10-15Tworzenie jednostek
  0000055     minor
resolved (toar)
2017-10-15ACL
  0000054     minor
resolved (toar)
2017-10-15Lista zasobów
  0000053     minor
resolved (toar)
2017-10-15Tworzenie kont użytkowników
  0000052     minor
resolved (toar)
2017-10-15Twitter Bootstrap
  0000051     minor
resolved (toar)
2017-10-15Strony informacyjne
  0000050     major
resolved (toar)
2017-10-15Hierarchia
  0000049    
[Block Country]  Feature
minor
resolved (toar)
2017-10-14select checking ip
  0000048    
[Block Country]  Bug
minor
resolved (toar)
2017-10-14checking pages url
  0000042    
[Block Country]  Feature
minor
assigned (toar)
2017-10-14force user from country to buy membership
  0000043    
[Block Country]  Feature
minor
assigned (toar)
2017-10-14check only to specified user roles
  0000041    
[Block Country]  Feature
minor
assigned (toar)
2017-10-14manually add ip ranges
  0000047    
[Block Country]  Feature
minor
resolved (toar)
2017-10-12Own function to check user ip
  0000045    
[Block Country]  Update
minor
resolved (toar)
2017-10-12Check only select pages
  0000046    
[Block Country]  Feature
minor
resolved (toar)
2017-10-12Add link to Admin Menu
  0000026    
[Social Sharing]  Update
minor
resolved (toar)
2017-10-10Namespaced bootsrap css
  0000044    
[Social Sharing]  Update
minor
resolved (toar)
2017-10-10refactoring used styles and scripts
  0000040    
[Block Country]  Bug
minor
resolved (toar)
2017-10-10Checking country on specify pages don't work
  0000039    
[Web Cams]  Feature
minor
assigned (toar)
2017-10-07Screens video cam on mainsite
  0000038    
[Web Cams]  Feature
minor
resolved (toar)
2017-10-07List watching users
  0000037    
[Web Cams]  Feature
minor
resolved (toar)
2017-10-07Count watching users
  0000036    
[Web Cams]  Feature
minor
resolved (toar)
2017-10-07Main page with all cams
  0000035    
[Web Cams]  Feature
minor
resolved (toar)
2017-10-07Site to watch cam individual user
  0000034    
[Web Cams]  Feature
minor
resolved (toar)
2017-10-07Stream video and audio
  0000006    
[Mentions ]  Feature
minor
resolved (toar)
2017-10-07Notification emails
  0000005    
[Mentions ]  Bug
minor
resolved (toar)
2017-10-07Notification emails
  0000033    
[Mentions ]  Feature
minor
resolved (toar)
2017-10-07Mentions in comment group newsfeed
  0000003    
[Mentions ]  Feature
major
resolved (toar)
2017-10-07Newsfeed group
  0000022    
[Mentions ]  Feature
minor
resolved (toar)
2017-10-07Delete button
  0000029    
[Block Country]  Feature
minor
resolved (toar)
2017-10-04Localhost checking ip
  0000030    
[Block Country]  Feature
minor
resolved (toar)
2017-10-04Checking country on specify pages
  0000028    
[Block Country]  Feature
minor
resolved (toar)
2017-10-04Check only guest
  0000031    
[Block Country]  Bug
minor
resolved (toar)
2017-10-04Mobile version
  0000027    
[Block Country]  Update
minor
resolved (toar)
2017-10-04Change service to check country
  0000025    
[Footer Stats]  Update
minor
resolved (toar)
2017-09-26Namespaced bootsrap css
  0000024    
[Footer Stats]  Feature
minor
resolved (toar)
2017-09-26Add links to certain modules
  0000023    
[Footer Stats]  Bug
minor
resolved (toar)
2017-09-26Wrong value in smarty
  0000021    
[Mentions ]  Bug
minor
resolved (toar)
2017-09-19Copy and paste don't work
  0000012    
[Footer Stats]  Feature
minor
resolved (toar)
2017-09-19Style customization
  0000019    
[Footer Stats]  Bug
minor
resolved (toar)
2017-09-19Bug in count new user
  0000017    
[TinyMCE Pro]  Feature
minor
resolved (toar)
2017-09-18[Tutorial] Add Emoji smileys to emoticons plugin in TinyMCE library
  0000016    
[TinyMCE Pro]  Feature
minor
resolved (toar)
2017-09-18[Tutorial] Enable all html tags in oxwall
  0000018    
[TinyMCE Pro]  Feature
minor
resolved (toar)
2017-09-18[Tutorial] Using old media gallery
  0000015 US$ 5    
[TinyMCE Pro]  Bug
minor
resolved (toar)
2017-09-18Missing language pack
  0000014    
[TinyMCE Pro]  Feature
minor
resolved (toar)
2017-09-17Browser Spellchecker
  0000013    
[TinyMCE Pro]  Feature
minor
resolved (toar)
2017-09-17Update TinyMCE Library
  0000010    
[Footer Stats]  Feature
minor
resolved (toar)
2017-09-17Total Photos, Post, Videos, Groups
  0000009    
[Footer Stats]  Bug
minor
resolved (toar)
2017-09-17Language error
  0000011    
[Footer Stats]  Update
minor
resolved (toar)
2017-09-17Javasript and Component