0000212: [users] brak możliwości usuwania użytkownika [bug] (toar)
0000211: [units] błąd przy usuwaniu zbiórek (toar)
0000210: [core] sprawdzanie czy id użytkownika jest równe id użytkownika w sesji [bug] (toar)
0000208: [core] możliwość eksportu danych z tabel do innych formatów (pdf, excel, csv, druk) (toar)
0000109: [peoples] Zgody na przynależność (toar)
0000206: [peoples] zmiana mechanizmu wybierania rozkazu z bazy przy dodawaniu funkcji (toar)
0000205: [peoples] zmiana mechanizmu wybierania rozkazu z bazy przy dodawaniu stopni (toar)
0000203: [peoples] zmiana mechanizmu wybierania rozkazu z bazy przy dodawaniu sprawności (toar)
0000204: [core] brak możliwości wyszukiwania w pojedynczym polu select w modal boksie [bug] (toar)
0000202: [peoples] wyświetlanie listy członków tylko z danej jednostki, a nie całego systemu przy dodawaniu sprawności (toar)
0000201: [units] stworzenie karty jednostki (toar)
0000200: [core] aktualizacja biblioteki dompdf do wersji 0.82 -> poprawne generowanie pdfów (toar)
0000199: [peoples] eksportowanie danych członków do XML (toar)
0000198: [peoples] dodanie komunikatu o braku dostępu do jednostce w przypadku zmiany wartości zmiennej (toar)
0000197: [finance] nie można zaktualizować składek wpisując 0 [błąd] (toar)
0000191: [finance] zakładka "składki" w karcie osobowej (toar)
0000196: [users] wyszukiwanie użytkowników generuje błąd (toar)
0000110: [finance] Składki członków (toar)
0000190: [finance] błędne wartości przy używaniu kropki zamiast przecinka w liczbach (toar)
0000187: [units] błąd przy usuwaniu rozkazów (toar)
0000186: [units] bug przy generowaniu pdf rozkazu (toar)
0000185: [peoples] przy usuwaniu stopnia nic się nie dzieje [bug] (toar)
0000184: [users] brak wyświetlania użytkowników z przydzielonym dostępem do zastępu u użytkownika na poziomie drużyny [bug] (toar)
0000183: [users] brak możliwości przydziału zastępu do użytkownika na poziomie drużyny [bug] (toar)
0000182: [finance] wyświetlanie zaległości składkowych nieaktywnych jednostek (toar)
0000181: [finance] sortowanie po obwodach/chorągwiach na poziomie okręgu w składkach (toar)
0000180: [units] sortowanie po obwodach/chorągwiach na poziomie okręgu (toar)
0000179: [units] sortowanie po aktywnych/nieaktywnych jednostkach nie działa (toar)
0000178: [units] Możliwość edytowania danych kontaktowych podrzędnych jednostek (toar)
0000177: [units] problem z akywowaniem nieaktywnej jednostki (toar)
0000175: [peoples] Funkcja sprawdzająca czy osoba jest instruktorem (toar)
0000174: [users] Powiązanie karty osobowej z kontem użytkownika (toar)
0000173: [core] Podpięcie ja.harcnet.net (toar)
0000112: [units] Ewidencja zdobytych sprawności (toar)
0000160: [core] bug przy generowaniu pdf (toar)
0000158: [units] [bug] wyświetlanie wszystkich nieprzeczytanych powiadomień (toar)
0000176: [peoples] Podgląd przebiegu, deklaracji służby i wystawionych opinii (toar)
37 issues View Issues
0000141: [peoples] Całkowity refaktoring kodu (toar)
0000133: [core] AdminLTE (toar)
0000146: [core] zapamiętywanie zwiniętego sidebara (toar)
0000145: [core] stan aktywności modułów w menu (toar)
0000140: [units] Całkowity refaktoring kodu (toar)
0000139: [finance] Całkowity refaktoring kodu (toar)
0000135: [core] Generowanie błędów (toar)
0000134: [core] Funkcje do ajaxowych wywołań (toar)
0000136: [users] Całkowity refaktoring kodu (toar)
0000116: [units] Zastępy domyślnie ukryte dla struktury powyżej drużyny (toar)
0000129: [units] podległe jednostki - widok drużyny - hufce - chorągwie (toar)
0000125: [finance] Błędne informacje o zaległościach składkowych przy wysyłaniu powiadomień (toar)
0000130: [finance] składki naliczone, wpłacone i należne (toar)
0000128: [finance] składki - widok drużyny - hufce - chorągwie (toar)
0000127: [finance] składki - widok prezentujący lata (toar)
0000126: [finance] wypełnianie wszystkich pól naliczonych składek i płatności (toar)
0000118: [units] Dane kontaktowe - błąd przy zapisie (toar)
0000117: [peoples] Stan cywilny błąd przy braku (toar)
0000115: [core] Uruchomienie SSL (toar)
0000114: [core] Zmiana timeoutu dla csrf (toar)
0000113: [users] Email z spacją po nim powoduje błąd (toar)
21 issues View Issues
0000089: [peoples] Sprawności (toar)
0000108: [core] Książeczka sprawności (toar)
0000088: [peoples] Stopnie (toar)
0000087: [peoples] Sprawowane funkcje (toar)
0000107: [core] stworzenie słownika z funkcjami (toar)
0000106: [peoples] Błąd w wyświetlaniu listy członków (toar)
0000104: [units] bug when generate pdf (toar)
0000105: [peoples] błąd w pokrywaniu się przydziałów do tej samej jednostki (toar)
0000091: [peoples] Dodatkowe informacje (toar)
0000090: [peoples] Nie sprawdza pokrywania się przydziałów przy dodawaniu nowego (toar)
0000085: [peoples] Powiązanie obecności na zbiórkach z kartą osoby (toar)
0000086: [core] aktywowanie odpowiedniej zakładki poprzez url hash (toar)
0000083: [units] Generowanie zbiórki do pdf (toar)
0000079: [units] Zbiórki (toar)
0000084: [users] Błąd w czasie zmiany hasła (toar)
0000082: [units] Obecność na zbiórkach (toar)
0000081: [units] Raporty ze zbiórek (toar)
0000080: [units] Plany zbiórek (toar)
18 issues View Issues
0000078: [units] Generowanie pdf rozkazów (toar)
0000077: [units] Rozkazy (toar)
0000075: [units] Ewidencja książeczek harcerskich (toar)
0000074: [units] Ewidencja krzyży harcerskich (toar)
0000073: [peoples] Dublowanie osób (toar)
0000072: [peoples] Przydział członka do jednostki (toar)
0000071: [peoples] Członkowie organizacji (toar)
0000076: [units] Ewidencja lilijek instruktorskich (toar)
8 issues View Issues
0000070: [units] Przekierowania email dla powiadomień [messages] (toar)
0000069: [units] Powiadomienia email (toar)
0000068: [units] Załączniki [messages] (toar)
0000065: [units] Dublowanie powiadomień (toar)
0000064: [units] Eksport danych kontaktowych (toar)
0000063: [units] Wiadomości (toar)
6 issues View Issues
0000067: [users] Logowanie przez Facebooka (toar)
0000066: [units] Błąd w generowaniu jednostek podrzędnych (toar)
0000062: [finance] Powiadamianie o zaleglych składkach (toar)
0000061: [units] Powiadomienia (toar)
4 issues View Issues
0000059: [finance] Podgląd składek (toar)
0000058: [finance] Naliczanie składek (toar)
0000057: [units] Dane kontaktowe (toar)
0000056: [units] Tworzenie jednostek (toar)
0000055: [users] ACL (toar)
0000054: [core] Lista zasobów (toar)
0000053: [users] Tworzenie kont użytkowników (toar)
0000052: [core] Twitter Bootstrap (toar)
0000051: [core] Strony informacyjne (toar)
0000050: [core] Hierarchia (toar)
0000060: [finance] Wpłaty składek (toar)
11 issues View Issues
Not Yet Released
0000166: [install] install tables separately (toar)
0000165: [install] Multilanguage install package (toar)
0000163: [install] checking server requriments (toar)
0000164: [install] Twitter Bootstrap 4 (toar)
4 issues View Issues
Released 2018-01-08
0000172: [system] Podgląd przebiegu i deklaracji służby (toar)
0000171: [system] Podgląd opinii (otrzymane, wystawione, do wystawienia) (toar)
0000170: [system] Wystawianie opinii (toar)
0000169: [system] Karta spisowa (toar)
0000168: [system] Podgląd i edycja danych (toar)
0000167: [system] Logowanie do serwisu (toar)
6 issues View Issues
Released 2018-01-25
0000189: [Feature] add option to blacklist ip address (toar)
0000188: [Bug] bug when whitelist is empty (toar)
2 issues View Issues
Released 2017-12-03
0000032: [Feature] check ipv6 (toar)
0000142: [Bug] Add ZZ index to country list (toar)
0000103: [Bug] Error when don't find ip in database (toar)
3 issues View Issues
Released 2017-10-14
0000049: [Feature] select checking ip (toar)
0000048: [Bug] checking pages url (toar)
2 issues View Issues
Released 2017-10-12
0000047: [Feature] Own function to check user ip (toar)
0000045: [Update] Check only select pages (toar)
0000046: [Feature] Add link to Admin Menu (toar)
3 issues View Issues
Released 2017-10-04
0000040: [Bug] Checking country on specify pages don't work (toar)
1 issue View Issues
Released 2017-10-04
0000029: [Feature] Localhost checking ip (toar)
0000030: [Feature] Checking country on specify pages (toar)
0000028: [Feature] Check only guest (toar)
0000031: [Bug] Mobile version (toar)
0000027: [Update] Change service to check country (toar)
5 issues View Issues
Released 2018-04-25
0000217: [Bug] fix cache service (toar)
0000216: [Update] update js blur library (toar)
0000215: [Bug] javascript error, when using uheader plugin (toar)
3 issues View Issues
Released 2018-01-29
0000194: [Bug] cache overwrite last blurred avatar to all avatars (toar)
0000143: [Bug] when guest will be unchecked on setting page, avatars still be blurred (toar)
0000193: [Bug] bug in checking user roles (toar)
0000192: [Bug] bug in checking if user have avatars or not (toar)
4 issues View Issues
Released 2017-12-02
0000138: [Feature] Assing blur avatars to user roles (toar)
0000020: [Feature] Integration with user header plugin (toar)
0000137: [Feature] Caching blured images (toar)
3 issues View Issues
Released 2018-04-25
0000220: [Update] blur photos on newsfeed (toar)
0000219: [Bug] fix cache service (toar)
0000218: [Update] update js blur library (toar)
3 issues View Issues
Released 2017-12-10
0000209: [Bug] Error after install plugin (toar)
0000154: [Feature] add media embed plugin (toar)
0000153: [Feature] add pagebreak plugin (toar)
0000151: [Feature] frontend toolbar customization (toar)
0000152: [Feature] backend toolbar customization (toar)
0000149: [Update] update CKEditor library to 4.7.3 (toar)
0000150: [Update] refactoring plugin code (toar)
7 issues View Issues
Released 2017-12-18
0000157: [Feature] option to disable information screen after delete account (toar)
0000156: [Bug] logout from all pages (toar)
2 issues View Issues
Released 2017-11-15
0000132: [Feature] select username or realname (toar)
0000131: [Update] refactoring plugin code (toar)
2 issues View Issues
Released 2017-10-17
0000095: [Feature] Multilanguage menus (toar)
0000093: [Feature] Links (toar)
0000092: [Feature] Sections (toar)
0000094: [Feature] Hide original oxwall footer (toar)
4 issues View Issues
Released 2017-11-07
0000120: [Feature] display options (toar)
0000121: [Feature] Add link to Admin Menu (toar)
0000119: [Update] add plugin key as smarty variable to templates (toar)
0000102: [Bug] Display above footer (toar)
4 issues View Issues
Released 2017-09-19
0000025: [Update] Namespaced bootsrap css (toar)
0000024: [Feature] Add links to certain modules (toar)
0000023: [Bug] Wrong value in smarty (toar)
3 issues View Issues
Released 2017-09-17
0000012: [Feature] Style customization (toar)
0000019: [Bug] Bug in count new user (toar)
2 issues View Issues
Released 2017-09-16
0000010: [Feature] Total Photos, Post, Videos, Groups (toar)
0000009: [Bug] Language error (toar)
0000011: [Update] Javasript and Component (toar)
3 issues View Issues
Released 2018-04-05
0000214: [Feature] Integration with photo plugin - only comments (toar)
0000213: [Feature] integration with CKEditor Plugin (toar)
2 issues View Issues
Released 2017-12-27
0000147: [Update] initinize mentions on comment after update status feed (toar)
0000148: [Feature] integration with articles plugin (toar)
0000124: [Feature] notification when mention user on group newsfeed (toar)
0000159: [Update] integrate with oxwall link observer (toar)
4 issues View Issues
Released 2017-11-07
0000004: [Feature] Integration with events (toar)
0000099: [Update] select border color (toar)
0000098: [Update] select textarea background color (toar)
0000122: [Feature] select font color (toar)
0000123: [Update] add plugin key as smarty variable to templates (toar)
0000101: [Bug] Notification options (toar)
0000100: [Bug] Missing label mention_section_label (toar)
7 issues View Issues
Released 2017-10-18
0000097: [Feature] notify user about mentions on forum (toar)
0000008: [Feature] Integration with forum (toar)
0000096: [Feature] integration with newsfeedtrends (toar)
0000006: [Feature] Notification emails (toar)
4 issues View Issues
Released 2017-09-08
0000005: [Bug] Notification emails (toar)
0000033: [Feature] Mentions in comment group newsfeed (toar)
0000003: [Feature] Newsfeed group (toar)
0000022: [Feature] Delete button (toar)
0000021: [Bug] Copy and paste don't work (toar)
5 issues View Issues
0000155: [Feature] add Tumblr icon (toar)
1 issue View Issues
Released 2017-09-26
0000026: [Update] Namespaced bootsrap css (toar)
0000044: [Update] refactoring used styles and scripts (toar)
2 issues View Issues
Released 2018-05-21
0000225: [Update] disbale editor on mailbox chat (toar)
0000224: [Bug] fix send button on groups wall (toar)
0000223: [Bug] fix image picker function when emoji plugin is enabled (toar)
3 issues View Issues
Released 2018-05-17
0000222: [Bug] fix missing newsfeed send button (toar)
0000221: [Update] update TinyMCE library from 4.6.6 to 4.7.13 (toar)
0000017: [Feature] [Tutorial] Add Emoji smileys to emoticons plugin in TinyMCE library (toar)
0000016: [Feature] [Tutorial] Enable all html tags in oxwall (toar)
0000018: [Feature] [Tutorial] Using old media gallery (toar)
5 issues View Issues
Released 2017-09-08
0000015: [Bug] Missing language pack (toar)
0000014: [Feature] Browser Spellchecker (toar)
0000013: [Feature] Update TinyMCE Library (toar)
3 issues View Issues
Not Yet Released
0000038: [Feature] List watching users (toar)
0000037: [Feature] Count watching users (toar)
0000036: [Feature] Main page with all cams (toar)
0000035: [Feature] Site to watch cam individual user (toar)
0000034: [Feature] Stream video and audio (toar)
5 issues View Issues